Vui lòng hẹn lịch trước khi đến qua email hoặc số điện thoại

Việt Nam

Lầu 4, Centec Tower

72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3

Thành Phố Hồ Chí Minh

Hoa Kì

15718 Cascade Point Drive

Houston 

Texas 77084

Hotline +84901 332 552

Văn Phòng +84 28 666 07 555

+84 28 629 99 198

Giờ làm việc

Từ thứ 2 đến thứ 6, 9:00 - 18:30

Hotline +1(832)436 5058

Việt Nam

Tầng 4, Centec Tower

72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh

+84 901 332 552

+84 28 666 07 555

+84 28 629 99 198

Hoa Kỳ

15718 Cascade Point Drive 

Houston 

Texas 77084

+1(832)436-5058

Nhận tin tức