first birthday decoration in vietnam by bliss events
birthday party decoration by bliss event
trang trí tiệc sinh nhật bliss events
trang trí tiệc thôi nôi bliss wedding and events
trang trí tiệc sinh nhật bliss events
birthday party decoration by bliss event
first birthday decoration in vietnam by bliss events
birthday party decoration by bliss event
trang trí tiệc sinh nhật bliss events
trang trí tiệc thôi nôi bliss wedding and events
trang trí tiệc sinh nhật bliss events
birthday party decoration by bliss event

I am One

I am One

Noa Coffee

Lựa chọn màu xanh Tiffany làm chủ đạo, kết hợp với những chú gấu bông mềm mại và dễ thương, Bliss Wedding & Events đã trang trí tiệc sinh nhật chủ đề I am One như một món quà đặc biệt mà bố mẹ muốn dành tặng cho bé Daniel Khải với những tình cảm thân thương và những hy vọng lớn lao.  


Việt Nam

Tầng 4, Centec Tower

72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh

+84 901 332 552

+84 28 666 07 555

+84 28 629 99 198

Hoa Kỳ

15718 Cascade Point Drive 

Houston 

Texas 77084

+1(832)436-5058

Nhận tin tức