Lập kế hoạch tổ chức sự kiện ngoài trời thành công mỹ mãn

Sự kiện nổi bật

Lập kế hoạch tổ chức sự kiện ngoài trời thành công mỹ mãn

Tổ chức sự kiện ngoài trời là hình thức phổ biến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn nhờ ưu điểm không gian thoáng đãng, sức chứa lớn và đa dạng phong cách trang trí. 

16/07/2019

Việt Nam

Tầng 10, Robot Tower

308 Điện Biên Phủ, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh

+84 901 332 552

+84 28 666 07 555

Hoa Kỳ

15718 Cascade Point Drive 

Houston 

Texas 77084

+1(832)202-3302

Nhận tin tức